Wat is elektrosmog

In vergelijking met vroeger is het leven vandaag de dag een stuk makkelijker. Er zijn namelijk allerlei elektrische apparaten bijgekomen. Vroeger moest veel handmatig gedaan worden, maar tegenwoordig gaat nagenoeg alles automatisch. Lekker makkelijk en bovendien een stuk sneller. De komst van deze elektrische apparaten heeft echter ook een keerzijde. Er ontstaat op deze manier namelijk heel wat meer elektrosmog. Veel mensen hebben hier echter geen weet van. Sterker nog: zij hebben nog nooit gehoord van elektrosmog. Daarom leggen wij je in onderstaande tekst uit wat elektrosmog nou eigenlijk is.  

wat is electrosmog

De definitie

Elektrosmog is in feite niets anders dan een verzamelnaam. Onder elektrosmog vallen alle bijwerkingen die ontstaan wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt. Dit is echter niet het enige. Er ontstaat namelijk ook elektrosmog wanneer er spanning is, wanneer elektrische stroom vloeit of wanneer een zender elektromagnetische golven afgeeft. In de volksmond staat elektrosmog dan ook wel bekend als straling van elektrische apparaten. Kortom: de straling die nagenoeg alle elektrische apparaten uitstoot, valt onder de noemer elektrosmog.

Hoge of lage concentratie elektrosmog

Alle woningen tellen tegenwoordig talloze elektrische apparaten. Daarnaast dragen steeds meer mensen elektrische apparaten, zoals een smartphone, met zich mee. Al deze apparaten creëren een bepaald soort straling. Dit is vooralsnog niet te voorkomen. Hoe hard je ook op zoek gaat, je zult geen elektrisch apparaat vinden dat geen straling uitstoot. Toch zit er per plaats wel verschil in de hoeveelheid elektrosmog waaraan een mens wordt blootgesteld. Zo heeft iemand in een grote stad te maken met veel meer elektrosmog dan iemand die bijvoorbeeld op het platteland woont.

Is elektrosmog schadelijk?

Hoe meer elektrische apparaten er zijn, hoe meer elektrosmog er ontstaat. Maar is deze straling ook daadwerkelijk schadelijk voor de mens? Ja, dat is wel degelijk het geval. Op de korte termijn is er weinig schade te vernemen. De gevolgen op de lange termijn kunnen echter behoorlijk erger zijn. Zo kan elektrosmog onder meer gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens. Zo kan langdurige blootstelling onder meer slaapproblemen tot gevolg hebben. Het kan ook zo zijn dat mensen vermoeidheid en energieloos raken, hoofdpijn krijgen of duizelig worden, hartritmestoornissen krijgen of zelfs in een burn-out geraken.

Petitie tegen minder elektrosmog

Elektrosmog heeft dus wel degelijk gevolgen op het menselijk leven. In België zijn ze hier ook nog steeds bang voor. Ze waren een aantal jaar geleden zelfs zo bang dat er een speciale petitie is gestart. Doel van deze petitie was het terugdringen van de hoeveelheid elektrosmog. Maar of dat ook daadwerkelijk gelukt is? Er zijn de laatste jaren immers alleen nog maar meer elektrische apparaten bijgekomen. De hoeveelheid elektrosmog is dan ook alleen maar groter geworden.

Elektrosmog en tech blog

Heb jij je eigen tech blog? Dan heb je een verhoogde kans op gevolgen door elektrosmog. Waarom? Omdat een tech blog regelmatig gaat over elektrische apparaten en technische snufjes. Deze snufjes worden uitvoerig getest en hier wordt vervolgens over geschreven. Dergelijke apparaten zenden echter straling uit. Overweeg dan ook of je dit wel door wilt zetten. Mogelijk heb je veel websitebezoekers, maar dat is natuurlijk te verwaarlozen. Je gezondheid is immers veel belangrijker!